G E R T R U D I S B O D E


P A R O C H I E:  H. G E R T R U D I S  J A B E E K.

VOORZITTER: Pastoor dr.  W.M. Jacobs.Tel. 046-4421336.
Dorpstraat 114, 6456 AG  Bingelrade.  E-mail

SECR.KERKBESTUUR: Robert Huisman. Tel. 046-4422679.

            In de Dreef 20, 6454 AL Jabeek.

GERTRUDISBODE: Mia Lamerichs. Tel. 046-4423063.                   

            Etzenraderstraat 15, 6454 AK Jabeek.   E-mail

WEBSITE PAROCHIE: www.megatron.nl/gertrudis

KERKBIJDRAGE  EN ANDERE BETALINGEN:

Rabobank nr. NL08RABO011.17.93.769  t.n.v.  Kerkbestuur Jabeek,  vermeld aard van betaling.

  

 

              

KERKDIENSTEN JUNI 2018

          

01 JUNI VRIJDAG 19.00 UUR: H.Vormsel

 

02 JUNI ZATERDAG: Geen H. Mis, wel in Bingelrade om 19 u.

     

              03 JUNI ZONDAG 9.30 UUR: SACRAMENTSDAG.

              Mis met aansluitend SACRAMENTSPROCESSIE

Mis voor overl. en levende leden van de Schutterij en het Fluit- en Tamboercorps H. Gertrudis.

 

              09 JUNI ZATERDAG 17.45 UUR:

Mis voor ouders Leo en Mientje Suvrijn-Voutz;

- gest. voor Paula, Zef en Hubert Voutz.

 

              16 JUNI ZATERDAG 17.45 UUR:

Gest. Jaardienst voor Jo en Winfried Rademakers;

- gest. mis voor overl. ouders Peters-Geurts en tevens t.i.v. overl. dochters, zoon, schoonzonen en schoondochter.

 

              23 JUNI ZATERDAG 17.45 UUR:    

Jaardienst voor Harry en Truke Cremers en tevens t.i.v. overl. familie; - mis voor Jo Gelissen v.w. de offergang en tevens t.i.v. overl. fam. Gelissen-Beckers.

     

              30 JUNI ZATERDAG 17.45 UUR:

Gest. Jaardienst voor Arnold Dormans en zoon Jos, schoonzoon Hans en tevens t.i.v. overl. familie Dormans-Helgers.

 

              07 JULI ZATERDAG 17.45 UUR:

Mis voor Johannes Bronckers en Jeannette Beckers; - gest. voor Sjeng Goossens v.w. zijn verjaardag en t.i.v. Jet Goossens.

 

DE H. COMMUNIE wordt thuisgebracht na contact met pastoor Jacobs. Telefoonnr.046-4421336.                                              

                     

                  

 

 

                  THUISZORG

De wijkverpleegkundige voor een gezonde buurt:

Kim Zautsen, 06-18510068, kimzautsen@mgzl.nl

Buurtzorg Onderbanken (Jabeek-Bingelrade-Merkelbeek,

tel.nr. 06-22732749, email: Onderbanken2@buurtzorgnederland.com

                                     

 OPHALEN OUD PAPIER op ZATERDAG 02 juni a.s.

                

                  SAMEN VOOR ELKAAR JABEEK

Iedere eerste vrijdag van de maand, dus nu op 1 Juni, gaat men samen wandelen. Vertrek om 14 u. vanaf de Maar.

Op vrijdag 22 juni is samen eten vanaf 17.00 u. in het Ontmoetingscentrum. Opgeven kan bij Christien Poelsma,

via christiendick@ziggo.nl of 06-52018078.

 

 

 

 

Processie Zondag 3 juni 2018.

 

Zondag 3 juni trekt de bronkprocessie weer door het dorp.

Het dorp wordt versierd en de inwoners steken de vlag uit. De Koninklijke fanfare zorgt voor de muzikale begeleiding bij de rustaltaren.

Wij nodigen U dan ook van harte uit om te vlaggen en mee te trekken met de processie. Gaat het lopen minder goed, dan is aanwezig zijn bij een rustaltaar een alternatief.

 De route  en de opstelling ziet er als volgt uit:                                                                              Route vanuit de kerk:

o   Dorpstraat, Etzenraderstraat, Maar (Rustaltaar bij de school);

o   Gaatstraat, Dorpstraat, Eindstraat (Rustaltaar bij Fam. Lemans);

o   Eindstraat, Gangelderweg en Dorpstraat.

o   Zegen en ontbinding in de kerk

 

     

 

Aankomst bij de kerk.

Processie trekt het kerkgebouw binnen waarna de zegen wordt gegeven. Als de koorbel klinkt verlaat men het kerkgebouw.

Na de ontbinding is er nog een samenzijn voor alle deelnemers in het Ontmoetingscentrum Jabeek.

 

                          H.VORMSEL.

Op vrijdag 1 juni ontvangen leerlingen uit Bingelrade en Jabeek in onze kerk het H. Vormsel. Vormheer is oud-deken Mgr. Schreurs. De kinderen uit Jabeek die het Vormsel ontvangen zijn:

Noah Langen, Vera Knooren, Lola van Reesch, Kyra Alofs,           Mare Wouters, Jarno Pluijmaekers, Bente-Aimee Bemelmans en       Santos Huls.

Wij wensen de vormelingen alvast van harte proficiat.

 

PRIESTERFEEST PASTOOR JACOBS           

Pastoor Jacobs, geboren in Wijchem bij Nijmegen, werd priester gewijd in 1958.                                              Zijn diamanten priesterfeest wordt gevierd op zondag 10 juni.       Om 11 u. is de H. Mis te Amstenrade. Aansluitend is de receptie in gemeenschapshuis “Oud Dorp” te Amstenrade van 12.45 u. tot 14.45 u. De gezamenlijke kerkbesturen van Amstenrade, Bingelrade en Jabeek nodigen U van harte uit voor het bijwonen van de H.Mis en de aansluitende receptie.

           SENSOOR HEERLEN ROEPT OP OM ECHT TE LUISTEREN

Vanaf 1 juni a.s. start de campagne Nederland Geef Gehoor! Nederlanders lijken steeds slechter naar elkaar te luisteren. Het aantal mensen dat een luisterend oor zoekt bij Sensoor, de landelijke luisterlijn, stijgt flink. Er bellen en chatten steeds meer mensen die eenzaam zijn omdat ze zich niet gehoord en begrepen voelen. Sensoor en haar 1200 vrijwilligers, vraagt aandacht voor de waarde van écht luisteren naar elkaar.

Een luisterend oor kan eenzaamheid verzachten en soms zelfs voorkomen.

Sensoor, de landelijke luisterlijn, biedt mensen dag en nacht een luisterend oor in een gelijkwaardig gesprek. Hierdoor worden mensen in staat gesteld om zorgen, pijn en verdriet het hoofd te bieden. Echt luisteren naar elkaar, met aandacht en zonder oordeel, zou vanzelfsprekend moeten zijn in onze samenleving.

Sensoor is al bijna 60 jaar de grootste organisatie in Nederland die anonieme hulp biedt via telefoon, chat en e-mail.

Vanuit 26 vestigingen door het hele land voeren zo’n 1200 vrijwilligers dag en nacht jaarlijks 285.000 gesprekken. Deze vrijwilligers worden opgeleid en begeleid door beroepskrachten. Geïnteresseerden kunnen zich melden via www.sensoor.nl