G E R T R U D I S B O D E


P A R O C H I E:  H. G E R T R U D I S  J A B E E K.

VOORZITTER: Pastoor dr.  W.M. Jacobs.Tel. 046-4421336.
Dorpstraat 114, 6456 AG  Bingelrade.  E-mail

SECR.KERKBESTUUR: Robert Huisman. Tel. 046-4422679.

            In de Dreef 20, 6454 AL Jabeek.

GERTRUDISBODE: Mia Lamerichs. Tel. 046-4423063.                   

            Etzenraderstraat 15, 6454 AK Jabeek.   E-mail

WEBSITE PAROCHIE: www.megatron.nl/gertrudis

KERKBIJDRAGE  EN ANDERE BETALINGEN:

Rabobank nr. NL08RABO011.17.93.769  t.n.v.  Kerkbestuur Jabeek,  vermeld aard van betaling.

  

 

              

KERKDIENSTEN OKTOBER 2018

 

              29 SEPTEMBER ZATERDAG 17.45 UUR:

Mis voor het welzijn van alle parochianen; - voor Winfried Rademakers v.w. zijn verjaardag en tevens voor Jo Rademakers.

 

              06 OKTOBER ZATERDAG 17.45 UUR:                                            Mis voor Jo Gelissen v.w. zijn verjaardag en t.i.v. overl. familie Gelissen-Beckers; voor overl. ouders Dohmen-Habets en zoon Nol en dochter Marquerite; - gest. mis voor Paula, Zef   en Hubert Voutz en tevens t.i.v. overl. ouders Voutz-Peters.

   

              13 OKTOBER ZATERDAG 17.45 UUR:    

Mis voor Harry Cremers v.w. zijn verjaardag en tevens voor Truke Cremers.            

20 OKTOBER ZATERDAG 17.45 UUR:

Mis voor Pierre Pijls v.w. zijn verjaardag (offerg.);                 - voor Marjo Kuijpers v.w. haar verjaardag (offerg.);                   - voor overl. ouders de Wit-Wirtz en voor Johnen Marquerite;

-gest. Jaardienst voor Virginie Campo en t.i.v. overl.fam.;                  - Zeswekendienst voor Joep Hensgens.

 

              27 OKTOBER ZATERDAG 17.45 UUR:

Jaardienst voor ouders Knops-Kuijpers en voor ouders Swelsen-Kleuters en tevens ter herinn. aan kleinzoon Rudi en schoondochter Emmy.

 

              03 NOVEMBER ZATERDAG 17.45 UUR:                                            H. Mis voor overl. ouders Jozef Meertens en Philomene Frijns;

- gest. Jaardienst voor Marietje Swelsen-Janssen en t.i.v. Edmond Swelsen.

              

             04 NOVEMBER ZONDAG 9.30 UUR: GEEN H.MIS!

         04 NOVEMBER ZONDAG 15.00 UUR: ALLERZIELENDIENST

Woorddienst ter gedachtenis van alle overledenen van parochie, familie, buren, vrienden en kennissen, - allen in onze graven en in urnenmuur.

 

 

 

DE H. COMMUNIE wordt thuisgebracht na contact met pastoor Jacobs. Telefoonnr.046-4421336.                                              

 

                     SAMEN VOOR ELKAAR JABEEK

Vanwege het uitstapje van Zij Actief Jabeek en Seniorenbond Jabeek vervalt het wandelen op 5 oktober a.s.

Op vrijdag 26 oktober is samen eten vanaf 17.00 u. in het Ontmoetingscentrum. Opgeven kan bij Christien Poelsma,

via christiendick@ziggo.nl of 06-52018078.

           

                           THUISZORG

De wijkverpleegkundige voor een gezonde buurt:

Kim Zautsen, 06-18510068, kimzautsen@mgzl.nl

 

Buurtzorg Onderbanken (Jabeek-Bingelrade-Merkelbeek,

tel.nr. 06-22732749, email: Onderbanken2@buurtzorgnederland.com  

 

DE HEMEL

Er waren eens twee monniken. Ze hadden allebei gelezen dat aan het einde van de wereld een plek te vinden zou zijn, waar hemel en aarde samen kwamen. Ze besloten die plaats te gaan zoeken.  Ze liepen de hele wereld door, overwonnen talrijke gevaren, doorstonden alle ontberingen die zon tocht maar kan opleveren en leden onder alle mogelijke verleidingen die mensen van hun doel af kunnen houden. Op de plek die ze zochten zou een deur zijn waarop ze maar hoefden kloppen om bij God te komen.  Eindelijk vonden ze wat ze zochten. Ze klopten op de deur. Met bevend hart zagen ze hoe hij openging. Toen ze naar binnen liepen, bleken ze thuis in hun kloostercel te staan. Toen begrepen ze dat de plek, waar hemel en aarde elkaar ontmoeten, hun eigen wereld was.

Het is een verzonnen verhaal dat ons duidelijk wil maken waar wij de plaats waar hemel en aarde bijeenkomen moeten zoeken en waar wij onze Schepper-God kunnen vinden. Niet door in het wilde weg te gaan zoeken op allerlei plaatsen. Nee, juist vanuit de plaats die wij in het gewone leven hebben, vanuit dr moeten we opereren. Alle mensen om ons heen zijn dierbare kinderen van God; de meeste mensen redden zich prima in het leven, maar ook komen in ieder mensenleven momenten voor dat een helpende hand meer dan welkom is. Reiken wij die hand, dan hebben we ook contact met God. Rechtstreeks contact met God is ook mogelijk.  Wij kunnen ons tot Hem richten in gebed, thuis b.v., alleen,of samen met leden van ons gezin; maar ook bidden en meeleven met de geloofsgemeenschap in de zondagse eredienst en in het ontvangen van de sacramenten.                                  In de sacramenten komt God naar ns.