G E R T R U D I S B O D E


P A R O C H I E:  H. G E R T R U D I S  J A B E E K.

VOORZITTER: Pastoor dr.  W.M. Jacobs.Tel. 046-4421336.
Dorpstraat 114, 6456 AG  Bingelrade.  E-mail

SECR.KERKBESTUUR: Robert Huisman. Tel. 046-4422679.

            In de Dreef 20, 6454 AL Jabeek.

GERTRUDISBODE: Mia Lamerichs. Tel. 046-4423063.                   

            Etzenraderstraat 15, 6454 AK Jabeek.   E-mail

WEBSITE PAROCHIE: www.megatron.nl/gertrudis

KERKBIJDRAGE  EN ANDERE BETALINGEN:

Rabobank nr. NL08RABO011.17.93.769  t.n.v.  Kerkbestuur Jabeek,  vermeld aard van betaling.

  

 

              

KERKDIENSTEN JULI 2018

          

              07 JULI ZATERDAG 17.45 UUR:

Mis voor Johannes Bronckers en Jeannette Beckers; - gest. voor Sjeng Goossens v.w. zijn verjaardag en t.i.v. Jet Goossens.

 

              14 JULI ZATERDAG 17.45 UUR:

Eerste Jaardienst voor Mia Janssen-Reubsaet en tweede Jaardienst voor echtgenoot Hein Janssen.

 

              21 JULI ZATERDAG 17.45 UUR:

Gest. Jaardienst Ella en Felix Meertens-Coumans.

 

              28 JULI ZATERDAG 17.45 UUR:    

Eerste Jaardienst voor Marquerite de Wit-Dohmen.

     

              04 AUGUSTUS ZATERDAG 17.45 UUR:

Mis voor Virginie Campo en overl. familie;                    - gest. Jaardienst voor Hein Swelsen.

 

              11 AUGUSTUS ZATERDAG 17.45 UUR:

Mis voor Johannes Bronckers en Jeannette Beckers.

 

DE H. COMMUNIE wordt thuisgebracht na contact met pastoor Jacobs. Telefoonnr.046-4421336.                                              

                      

De wijkverpleegkundige voor een gezonde buurt:

Kim Zautsen, 06-18510068, kimzautsen@mgzl.nl

Buurtzorg Onderbanken (Jabeek-Bingelrade-Merkelbeek,

tel.nr. 06-22732749, email: Onderbanken2@buurtzorgnederland.com

     

                  SAMEN VOOR ELKAAR JABEEK

De jaarlijkse BBQ begint op vrijdag 31 augustus om 17 u. in het Ontmoetingscentrum. Wilt u deze datum alvast vrijhouden?                 Meer info volgt in de volgende Gertrudisbode.