G E R T R U D I S B O D E


P A R O C H I E:  H. G E R T R U D I S  J A B E E K.

VOORZITTER: Pastoor dr.  W.M. Jacobs.Tel. 046-4421336.
Dorpstraat 114, 6456 AG  Bingelrade.  E-mail

SECR.KERKBESTUUR: Mia Lamerichs. Tel. 046-4423063.                   

            Etzenraderstraat 15, 6454 AK Jabeek.   E-mail

GERTRUDISBODE: Mia Lamerichs. Tel. 046-4423063.                   

            Etzenraderstraat 15, 6454 AK Jabeek.   E-mail

WEBSITE PAROCHIE: www.megatron.nl/gertrudis

KERKBIJDRAGE  EN ANDERE BETALINGEN:

Rabobank nr. NL08RABO011.17.93.769  t.n.v.  Kerkbestuur Jabeek,  vermeld aard van betaling.

  

 

              

              KERKDIENSTEN JANUARI 2019

 

 05 JANUARI 2019 17.45 UUR: HOOGFEEST OPENBARING DES HEREN, DRIEKONINGEN
Jaardienst voor Jan Gerard Renneberg en tevens t.i.v.          Lia Renneberg-Meertens en zoon John.

 

12 JANUARI ZATERDAG 17.45 UUR 
H. Mis voor Harry en Truke Cremers en fam. Cremers-Vroemen.

         

19 JANUARI ZATERDAG 17.45 UUR
Mis voor André Rennenberg en overl. fam. Rennenberg-Neyhs.

   

26 JANUARI ZATERDAG 17.45 UUR

Mis voor het welzijn van de parochie.

 

02 FEBRUARI ZATERDAG 17.45 UUR: MARIA LICHTMIS

Zegening van kaarsen en Blasiuszegen.

Mis voor Zef Pijls en overl. ouders Rademakers-Pijls;

- gest. mis voor Virginie ŕ Campo en overl. familie.

 

De H. COMMUNIE wordt thuisgebracht na contact met pastoor Jacobs. Telefoonnr.046-4421336.                                              

      

                     SAMEN VOOR ELKAAR JABEEK

Op vrijdag 25 januari is samen eten vanaf 17.00 u. in het Ontmoetingscentrum.

Opgeven kan bij Christien Poelsma,              via christiendick@ziggo.nl of 06-52018078.

 

                           THUISZORG

De wijkverpleegkundige voor een gezonde buurt:

Kim Zautsen, 06-18510068, kimzautsen@mgzl.nl

 

Buurtzorg Onderbanken (Jabeek-Bingelrade-Merkelbeek,

tel.nr. 06-22732749, email: Onderbanken2@buurtzorgnederland.com