Hier een filmpje over de Ziekenzalving.

Overledenen:.

Overledenen in Parochie H. Gertrudis Jabeek

Van 1 november  2016  t/m 25  oktober  2017

 

Overleden        Naam Overledene                    Leeftijd       Begr –Crem

28-12-2016      John Renneberg                          63            Begraven

07-03-2017       Paula Voutz                                95            Begraven

19-04-2017      Jo Gelissen                                  76            Crematie

28-06-2017      Marquerite de Wit-Dohmen          77            Crematie

18-07-2017      Mia Janssen -Reubsaet               89            Begraven

 

Overledenen in Parochie H.Gertrudis Jabeek

Van 1 nov. 2015 T/M 31 okt. 2016

 Overleden        Naam Overledenen                  Leeftijd       Begr –Crem

03-11-2015      Jeanny Strijdhagen-Arets            77            Begraven

26-11-2015      Lucie Beckers-Huijnen                 88           Begraven

03-02-2016      Will Rog                                        78           Crematie

10-02-2016      Hendrikus Cremers                      88            Crematie

15-02-2016      Maria Knops-Kuijpers                   98           Crematie

24-06-2016      Hein Janssen                                91           Begraven

22-07-2016      Mia Knops-Rademakers               86           Crematie

 

Overledenen in onze Parochie H.Gertrudis

Van 1 nov. 2014 T/M 31 okt. 2015

 Overleden        Naam Overledenen                  Leeftijd       Begr –Crem

24-12-2014       Mariette Van de Bergh-Beumers 78          Begraven

08-03-2015       Fie Peters-Vaessen                     84          Begraven

11-03-2015       Els-Broens-Peters                        92         Begraven

13-04-2015       Mia Van der Schaft-Salden          82         Begraven

28-07-2015       Wil Cuypers                                  84        Crematie

05-09-2015       Sjeng Goossens                           86        Crematie

 

OVERLEDENEN in 2014 :
         ROEPNAAM                        ACHTERNAAM                                    OVERLEDEN     Leeftijd

01

Willy Douven 31-12-2013 75

02

Heinz Berenfreise 03-03-2014 80

03

Gert Strijdhagen-Kuypers 28-03-2014 79

04

Dien van Rooy-Knops 09-05-2014 82

 

OVERLEDENEN in 2013 :
         ROEPNAAM                        ACHTERNAAM                                    OVERLEDEN     Leeftijd

01

Tilla Diederen-Janssen 20-02-2013 96


OVERLEDENEN in 2012 :
         ROEPNAAM                        ACHTERNAAM                                    OVERLEDEN     Leeftijd

01

André Mengelers 11-02-2012 69

02

Ella Meertens-Coumans 14-02-2012 82

03

Grietus Snippe 26-04-2012 76

04

Lia Renneberg-Meertens 06-05-2012 93

05

Elly Cuijpers-Reubsaet 17-05-2012 77

06

Theo Peters 03-06-2012 66

07

Chris  Helmes 09-09-2012 70

08

Frans Schoonbroodt xx-10-2012 90

09

Maria Bronneberg-Rademakers 21-10-2012 91

 

OVERLEDENEN in 2011 :
          ROEPNAAM                        ACHTERNAAM                                   OVERLEDEN     Leeftijd

01

Lies (Lies van Roer) Renneberg-Janssen 12-02-2011 89

02

Maria Philomina Pergens-Elzen van den 22-03-2011 81

03

George Korsten 13-05-2011 70

04

Joseph Johan Cuijpers 27-05-2011 83

05

Cilke Görtz-Rademakers 02-12-2011 75

06

Joep Scheilen 12-12-2011 71

07

Gerrit Diederen 21-12-2011 85

08

Fer Valke 23-12-2011 60


OVERLEDENEN in 2010 :
         ROEPNAAM                        ACHTERNAAM                                    OVERLEDEN     Leeftijd

01

Johanna (Jeanne) Bemelmans-Crutzen 4-01-2010 83

02

Jeanne Offermans 9-02-2010 86

03

Theo Görtz 20-02-2010 74

04

Leonard (Leo) Kirschall 25-02-2010 84

05

Jeanne Diederen-Bronneberg 31-03-2010 82

06

Josephine Broun 10-05-2010 94

07

Jan Pieter (Sjang) Diederen 20-07-2010 92

08

Wil Strijdhagen 22-07- 2010 80

09

Johan Broun 21-08-2010 88
10 Gerard Poeijer van 28-12-2010 78


OVERLEDENEN in 2009 :
        ROEPNAAM                        ACHTERNAAM                                     OVERLEDEN  Leeftijd

01

Johanna (Jana) Mengelers-Kuijpers 01-03-2009 93

02

Tini Reabsaet echtgenote  Ed Cörvers 03-09-2009 76

03

Ling Verheijen-Knops 19-09-2009 83

04

Gerard Bresser 13-11-2009 69

05

Jeannette Schwartz-Konsten 12-12-2009 62


OVERLEDENEN in 2008 :
        ROEPNAAM                        ACHTERNAAM                                     OVERLEDEN  Leeftijd

01

Guill Vaessen 27-01-2008 79

02

Thom Arets 04-02-2008 71

03

Mia Pennings-Zuijlen 30-07-2008 71

04

Bertie Knooren 02-11-2008 61

05

Maria (Marieke) Rademakers-Broun 25-12-2008 95


OVERLEDENEN in 2007 :
        ROEPNAAM                        ACHTERNAAM                                     OVERLEDEN  Leeftijd

01

Trautje Bolster-Arets 02-02-2007 86

02

Tillie Pennings-van Thoor 27-02-2007 46

03

Tony van der Zandt-Gulpers 24-03-2007 83

04

Mia Thissen-Schulpen 28-05-2007 89

05

Mathieu Bronneberg 06-08-2007 85

06

Joseph ( Zef ) Strijdhagen 20-08-2007 72

07

Virginie  à Campo 15-10-2007 91

08

Nic Reubsaet 17-10-2007 83

09

Ling Goossens-Kuijpers 25-10-2007 85
10 Marietje Swelsen-Janssen 01-11-2007 62
11 Petrus Pennings 23-11-2007 80


LEG ALLE FIJNE  HERINNERINGEN
ALS ZAADKORRELS NEER

IN DE GROND VAN UW HART
OPDAT UW LEVEN VERDER KAN GROEIEN,
BLOEIEN EN VRUCHTEN DRAGEN
TOT EER VAN GODEN TOT DANKBAARHEID
VOOR UW DIERBARE OVERLEDENE !

GEDENKEN

VAN ONZE DIERBARE OVERLEDENEN
Uit de diepte van het donker blijven wij vragen:

God, waar bent U ?
Laat ons niet in de steek !

Bij het heengaan van dierbaren
gingen aardse ogen dicht.
Heer, open hun ogen voor Uw hemelse zon,
die nooit meer ondergaat. 

Hun oren konden onze stem niet meer horen.
Heer, laat hen als hemels welkomstlied
het gezang van engelen horen.

Monden spraken niet meer.
Heer, laat hen zingen
in het koor van alle hemelingen
met een stem, die nooit meer verstomt.

Handen konden niet meer open
om liefde te geven en te ontvangen.
Heer, schenk hen de volheid
van leven, liefde en geluk.

Voeten raakten verlamd.
Heer, laat hen nu dansen voor Uw troon
en buigen voor Uw majesteit.

Als een kostbaar cadeau
hebben wij hen bij het afscheid
neergelegd in Uw handen.
Heer neem hen aan met grote vreugde
en laat hen voor altijd leven en genieten
in het hemels paradijs.

Maar ons huis is leeg.
En toch geloven wij,
dat onze dierbaren in de hemel
onze tranen en ellende zien.
Zij zullen bij de Heer van leven en dood
beslist een goed woordje doen.

Zo wordt ons huis gevuld
met troost en nieuwe levensmoed.
Opnieuw zal een zon opgaan,
die duisternis, eenzaamheid
en ellende verdrijft.
Vogels in ons hart
zingen een nieuw levenslied.

                   †

Heer, geef hen de eeuwige rust
En het eeuwige Licht verlichte hen
Dat zij mogen rusten in vrede
Amen.


KERKHOFREGELEMENT
GERTRUDISPAROCHIE JABEEK

Kerkhofreglement van de H. Gertrudisparochie te Jabeek

Gaatstraat 2 6454 AN Jabeek
Onderbanken
Banknummer Rabobank
11.17.93.769 Jabeek 15-juli-2002

Kerkhofregelement ingaande 1 november 2002.

Het kerkbestuur heeft op de vergadering van augustus-2002 het
reglement met betrekking tot het gebruik van het kerkhof, aangepast
aan de veranderde omstandigheden.
A. Er is een urnenmuur met 16 urnennissen geplaatst.
B. Aan het kerkbestuur is gevraagd, of mensen die een graf gehuurd
hebben op ons kerkhof, maar niet in Jabeek wonen er toch in dit graf
begraven kunnen worden.
C. Aan het kerkbestuur werd ook de vraag gesteld, wanneer iemand
overlijdt en gecremeerd wordt, kan dan de urne van de overledene
b.v. in het graf van zijn of haar partner bijgezet worden.

Algemene bepalingen:

D. De begraafplaatsen op ons kerkhof zijn beperkt, een mogelijkheid tot
uitbreiding is niet gegeven.
Maar het kerkbestuur heeft wel besloten, dat mensen die een
begraafplaats op ons kerkhof in huur hebben b.v. van hun ouders,
familie of goede bekenden, maar niet in Jabeek wonen, er wel in het
door hun gehuurde graf begraven mogen worden.
E. Dit geldt niet voor een urnen nis, deze kan alleen gehuurd worden,
voor het opbergen van de urne van een overledene uit Jabeek.
F. Jabeekenaren die tijdelijk in een bejaardentehuis of verpleegkliniek
vertoefd hebben, komen indien zij overlijden altijd voor een
rustplaats op ons kerkhof in een bestaand graf, een nieuw graf, of
voor het huren van een urnen nis in aanmerking.
G. Het is zonder meer toegestaan, dat wanneer iemand overlijdt en
gecremeerd wordt, dat de urne in het graf van de eerder overledene
partner kan bijgezet worden. Wel wordt dan de huur van het graf
weer voor een termijn van 20 jaar vastgezet.

Huren van een graf of urnennis:

H. Vanaf 1-juli-1991 is het kopen van een graf niet meer mogelijk. Een
graf kan slechts gehuurd worden en wel voor een termijn van 20 jaar.
Na het verlopen van deze termijn kan de huur, na overleg telkens
weer met 10 jaar verlengd worden, tegen de alsdan geldende tarieven
en voorwaarden.
I. Een urnen nis kan gehuurd worden voor een termijn van 10 jaar.
Na het verlopen van deze termijn kan de huur, na overleg ook weer
telkens met 10jaar verlengd worden, tegen de alsdan geldende
tarieven en voorwaarden.
J. Wanneer de termijn van het huren van een graf is verstreken, zal
minimaal 3-maanden van te voren de huurder schriftelijk hiervan in
kennis worden gebracht. Hij kan dan het graf weer voor een termijn
van 10 jaar huren. Is dit niet het geval dan heeft het kerkbestuur het
recht het graf te laten verwijderen, of na overleg in bepaalde gevallen
anders te beslissen.
K. Is de termijn van het huren van een urnen nis verstreken, wordt ook
minimaal 3-maanden van te voren de huurder schriftelijk hiervan in
kennis gebracht. Hij kan dan de urnen nis weer voor een termijn van
10 jaar huren.
Is dit niet het geval, dan zal in overleg met de familie beslist worden,
wat met de urne, of urnen gebeurt, dat zelfde geldt ook voor de as.
De urnen nis kan daarna weer opnieuw verhuurd worden.

Beheerder van het kerkhof:

L. Het kerkbestuur heeft dhr. J.Hensgens als beheerder benoemd van
het kerkhof, die zodoende namens het kerkbestuur belast is met het
toezicht op het onderhoud en gebruik van het kerkhof.
Tevens houdt hij de administratie bij, volgens de wet op de
Lijk verzorging, welke sinds 1-juli-1991 in werking is.

Tijd van de uitvaartdienst:

M .De tijd, dag en uur van de uitvaartdienst wordt bepaald in overleg
met de pastoor en niet alleen met de begrafenisondernemer.
De familie van de overledene moet er voor zorgen, dat wanneer voor
de begrafenis in een bestaand graf gekozen is, dat het aanwezige
grafmonument en de daarbij behorende fundamenten verwijderd
worden, zodat het graf veilig gemaakt kan worden.  

Plaats van het graf of urnennis:

N. De plaats van het graf of urnen nis wordt door de beheerder, in
overleg met de familie bepaald, onder normale omstandigheden is
dat het graf in de rij, dat geldt ook voor het huren van een urnen nis,
in bijzondere gevallen elders.
Ook zullen vrijkomende plaatsen worden opgevuld. Elk graf heeft en
behoudt een eigen grafnummer overeenkomstig de plattegrond van
het kerkhof.

Aard van het graf of urnennis:

O. Voor het ter aarde bestellen van een overledene, kan gekozen
worden uit de volgende graven en uit de urnen nis.
01)Enkel graf, enkeldiep, voor een stoffelijk overschot.
02)Enkel graf, dubbeldiep, voor twee stoffelijke overschotten boven
elkaar.
03Vanaf 1991 kan geen nieuw dubbel breed graf meer worden
toegestaan, wegens plaatsgebrek op het kerkhof. Wel de bestaande
dubbel brede graven kunnen verder benut worden.
P. Er is nu ook de mogelijkheid om op het kerkhof in Jabeek een
Urnen nis te huren. Er zijn op dit moment 16 nissen gebouwd.
Een nis is bestemd voor maximaal twee urnen.
De afmetingen van de urnen mogen de volgende afmetingen niet
overschrijden. Diameter 20 cm hoogte 40 cm .

Grafkruisen en grafmonumenten:

Q. Op een graf is het toegestaan grafkruisen en grafmonumenten te
plaatsen, ze moeten wel in de sfeer van het kerkhof passen.
Het kerkbestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden, voor schade
aan graven of aan voorwerpen op de graven.
Urnennissen :
R.
De urnennissen zijn voorzien van een hardstenen bodemplaat, die
ca 20 cm aan de voorkant uitsteekt, zodat er een bloemstuk gezet
kan worden. Het is niet geoorloofd een vaas of bloembak op deze
bodemplaat te bevestigen bv. met montagekit enz.
Verder is het ook niet toegestaan op de afdekking van de urnen-
muur vazen of bloembakken te plaatsen.
Door het kerkbestuur wordt op de marmeren plaat aan de voorkant
van de nis een metaalplaat aangebracht met de naam van de over-
ledene, geboortedatum en overlijdensdatum.
Afmetingen van de plaat 40 x 15 cm, deze plaat is zwart en de
opschrift is zilver van kleur.

Onderhoud van het kerkhof:

S. Het onderhoud van het kerkhof als geheel, is in het beheer van het
kerkbestuur. De graven zelf dienen te worden onderhouden door de
nabestaanden. Bij het schoonmaken en verzorgen van de graven en
urnennissen dient men er voor te zorgen dat geen afval op het
kerkhof achter blijft, maar netjes mee naar huis genomen wordt.
Wordt een graf verwaarloosd (niet onderhouden) dan kan volgens de
wetgeving de beheerder het graf ( planeren) laten opruimen.
T. De verwaarlozing dient te worden geconstateerd door middel van
een schriftelijke verklaring van de beheerder tegen de grafrecht-
hebbende.
Indien het adres van de rechthebbende onbekend is, kan worden
volstaan met het aanplakken van een zodanige verklaring bij het
graf. Indien dan alsnog niet in het onderhoud wordt voorzien, dan
kan zonder meer dit graf opgeruimd, en opnieuw verhuurd worden,
als tenminste in dit graf de laatste begrafenis voor 10 jaar heeft
plaatsgevonden.

Verrekening van de grafhuur:

U. De verrekening bij overlijden van de eerste grafhuur van 20 jaar, of
van de eerste huur van een urnen nis van 10 jaar, zal via de
begrafenisondernemer geint worden.
De verrekening van de verlenging van de huur met 10 jaar voor
een graf of een urnen nis geschiedt door de huurprijs over te maken
op bankrekening 11.17.93.769 van de Rabo-bank t.n.v het kerk-
bestuur.
V. .Zijn er vragen, kan men zich ten allen tijden wenden tot de
Beheerder van het kerkhof.
Vacature ! ! !