G E R T R U D I S B O D E


P A R O C H I E:  H. G E R T R U D I S  J A B E E K.

VOORZITTER:  (wnd. pastoor) deken Van Rens

SECR.KERKBESTUUR: Mia Lamerichs. Tel. 046-4423063.                   

            Etzenraderstraat 15, 6454 AK Jabeek.   E-mail

GERTRUDISBODE: Mia Lamerichs. Tel. 046-4423063.                   

            Etzenraderstraat 15, 6454 AK Jabeek.   E-mail

WEBSITE PAROCHIE: www.megatron.nl/gertrudis

KERKBIJDRAGE  EN ANDERE BETALINGEN:

Rabobank nr. NL08RABO011.17.93.769  t.n.v.  Kerkbestuur Jabeek,  vermeld aard van betaling.

  

KERKDIENSTEN MAART 2019

                             

 

           02 MAART ZATERDAG 17.45 UUR: CARNAVAL

Jaardienst voor Paula Voutz, Zef Voutz en Hubert Voutz.

 

06 MAART WOENSDAG 19.00 UUR: ASWOENSDAG. Let op aanvangstijd!

Aszegening en uitdeling van de askruisjes.    

            

                  09 MAART ZATERDAG 17.45 UUR:

Jaardienst voor Leo Suvrijn en Mientje Suvrijn-Voutz.

         

                  16 MAART ZATERDAG 17.45 UUR:

Mis voor Willy en Elly Douven-Swelsen en overl. fam. Douven-Swelsen;
- gest. mis voor overl. en levende leden van de Schutterij en het Fluit- en Tamboercorps h. Gertrudis;          
- gest. mis voor H. Gertrudis; - gest. mis voor ouders Schoffelen-Baggen;
- gest. voor ouders Cremers-Jeukens;              
- mis voor Harry en Truke Cremers en familie Cremers-Vroemen;   
- Jaardienst voor Truke en Pierre Cremers.

   

                  23 MAART ZATERDAG 17.45 UUR:    

Mis voor het welzijn van de parochie.

 

                  30 MAART ZATERDAG 17.45 UUR:

Eerste Jaardienst voor Marjo Kuijpers-Philippen;                 
- mis voor Joep Hensgens v.w. de offergang;                     
- gest. mis voor pastoor W. Janssen v.w. zijn verjaardag.

 

                  06 APRIL ZATERDAG 17.45 UUR:

Mis voor overl. ouders Rademakers-Pijls en Zef Pijls.

 

                  OPDRAGEN H.MISSEN

U heeft al kennisgenomen van het afscheid van pastoor Jacobs en de benoeming van administrator (wnd. pastoor) deken Van Rens.  Pastoor Adema heeft ons aangeboden om de H. Missen op de zaterdag om 17.45 u.op te dragen. Wij danken hem voor zijn inzet voor onze parochie!

 

                  

                         

                  SAMEN VOOR ELKAAR JABEEK

Op vrijdag 29 maart is samen eten vanaf 17.00 u. Opgeven kan bij Christien Poelsma, via christiendick@ziggo.nl of 06-52018078.

 

                  THUISZORG

.De wijkverpleegkundige voor een gezonde buurt:

Kim Zautsen, 06-18510068, kimzautsen@mgzl.nl

.Buurtzorg Onderbanken (Jabeek-Bingelrade-Merkelbeek,

tel.nr. 06-22732749, email: Onderbanken2@buurtzorgnederland.com  

 

                 GEWIJZIGDE TIJD OPHALEN OUD PAPIER

Zaterdag 2 maart wordt het oud papier s morgens vanaf 9 u. opgehaald. Dit i.v.m. carnavalsoptochten. Let op: resterende

zaterdagen in 2019 wordt er s middags vanaf 13.00 u. opgehaald.

 

                 FANFARENIEUWS

Zondag 17 maart: jaarlijkse Rommelmarkt in Ontmoetingscentrum Jabeek. Aanvang 10 u.tot 16 u. Entree 1,50 p.p.

 

Zondag 14 april: concert in St. Jozefkerk te Doenrade i.v.m. 100-jarig jubileum Fanfare Doenrade. Project: Jezus Christ Superstar i.s.m. zangkoor Crescendo Doenrade.

Concert 1 aanvang 15.00 u. Concert 2 aanvang 18.00 u.

Entree 5,--. Kaarten verkrijgbaar bij de leden van Fanfare Jabeek/Doenrade en Gasterie Dobbelsteijn Doenrade.

 

Zaterdag 18 mei: Voorjaarsconcert.

Fanfare Jabeek/Doenrade i.s.m. Harmonie Aurora Grevenbicht.

Aanvang 19.30 u. in Ontmoetingscentrum Jabeek.

 

                  VASTENACTIE 2019

De Vastenactie richt zich ook dit jaar op de school voor Land-bouw en Techniek in Mpongwe in Zambia in Afrika. In 2017 is met uw ondersteuning de gehele elektriciteit aangelegd in de grote school voor Landbouw en Techniek. In 2018 is de opslagruimte verbouwd tot keuken en ingericht voor de studenten. Ook zijn er diverse leermiddelen aangeschaft waardoor o.a. de naaicursus met 17 leerlingen van start is kunnen gaan. Voor april 2019 hopen we alle leermiddelen te hebben aangeschaft en de kippenrennen te hebben gebouwd. Nu willen we vooral inzetten op de mechanisatie van de landbouw: Van Os naar Tractor.

De dekenaten Schinnen en Sittard  ondersteunen in 2019 voor de laatste keer het project. We doen daarbij weer een beroep op u om mee te doen. Het vastenzakje wordt hierbij ingesloten en rond halfvasten bij u aan huis opgehaald.

Dit jaar kunt u ook online uw bijdrage doneren. Ga naar:
 

https://www.vastenactie.nl/nl/projecten/van-os-naar-tractor-mechanisatie-in-de-landbouw-in-zambia